Czysta Turystyka w Zawoi

Dodane przez () dnia 10-05-2010
Wieści z terenu >>

Certyfikat "Czysta Turystyka" przyznaje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska firmom z branży turystycznej, które realizują proekologiczne rozwiązania oraz organizacjom, działającym na rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. To wyróżnienie przypadło w udziale Stowarzyszeniu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Przysłop". Organizacja powstała z inicjatywy miejscowych nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zawoi, pełniącej rolę lokalnego centrum kultury.

Na terenie szkoły powstała Izba Regionalna, w której można obejrzeć wiele cennych eksponatów. W "Sklepiku pod Magurką", który jest prowadzony przez spółdzielnię uczniowską, turyści mają możliwość zaopatrzenia w wyroby miejscowych twórców, a także w wydawnictwa o regionie. Stowarzyszenie oferuje usługi przewodnickie, powstała również ekologiczno-turystyczna ścieżka dydaktyczna. Organizacja zajmuje się publikacjami promocyjnymi: folderami o Przysłopiu, regionalnym przewodnikiem turystycznym, czy też słownikiem gwary lokalnej.

Stowarzyszenia przeprowadziło termomodernizację budynku szkoły, zainstalowało kolektory słoneczne, a także wprowadziło energooszczędne oświetlenie. Szkoła w Zawoi posiada nawet własną oczyszczalnią ścieków. Efektywnie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów za wsparciem finansowym Hewlett Packard Polska oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suchej Beskidzkiej.

Certyfikat zapewni stowarzyszeniu dobrą promocję oraz większe możliwości ubiegania się o dotacje na działania związane z ekologią.

Program "Czysta Turystyka" umożliwia organizacjom oraz firmom z miejscowości turystycznych przyciągnięcie gości pragnących wypoczywać w zgodzie z naturą. Jak powiedziała Ewa Figórska z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, coraz większa liczba obiektów turystycznych oferuje tego typu usługi, zaś same certyfikaty ułatwiają wyróżnienie się na rynku.

Certyfikat prócz organizacji pozarządowych przyznawany jest hotelom, gospodarstwom agroturystycznym, kwaterom prywatnym oraz hostelom, które wdrażając oszczędne i przyjazne środowisku rozwiązania chcą obniżyć koszty eksploatacji, podnieść jakość oferowanych przez siebie usług oraz zwiększyć swoją konkurencyjność wyróżniając się na rynku turystycznym. W ramach "Aktywnej edukacji na zielonych szlakach Greenways" - programu finansowanego z Funduszy Norweskich, do końca marca 2011r. firmy mają możliwość skorzystania z porad ekspertów Fundacji, a także uzyskać certyfikat bezpłatnie. Decyzję dotyczącą przyznania certyfikatu podejmuje niezależna kapituła.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska działa od 1997 r. pomagając ponad 20 regionom Polski zmieniać otoczenie, rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość, a także szacunek dla środowiska naturalnego. Fundacja należy do stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development działającego w Europie Środkowo-Wschodniej. Razem z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), wdraża sześć długoletnich programów wprowadzających zasady zrównoważonego rozwoju do codziennego życia Polaków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki - Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są stale rozwijane. Jej działania obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań, a także popularyzację sprawdzonych modeli działań przyjaznych dla środowiska.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznaje certyfikaty: Zielona Flaga, Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka, Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej oraz Zielone Biuro.

Źródło - e-gory.pl 15.12.2009.

Ostania zmiana: 10-05-2010 o 15:36

[wróć]