EKUZ dla turysty

Dodane przez (jurek) dnia 11-07-2011
Wieści z terenu >>

Każdy turysta, który planuje spędzić wakacyjny urlop poza granicami naszego państwa, powinien pomyśleć o karcie EKUZ.

Jak wynika z przeprowadzonych w tym roku badań przez instytut badawczy IMAS International, tylko 70 proc. Polaków słyszało kiedyś o europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego. 29 proc. badanych sądzi, że karta wystarcza do uzyskania odpowiedniego leczenia w państwach UE, przeciwnego zdania jest 25 proc.

EKUZ można otrzymać w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta umożliwia turystom leczenie w zagranicznych placówkach, które należą do powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za usługi medyczne w prywatnych ośrodkach pacjent płaci z własnej kieszeni. Dokument jest honorowany w państwach UE oraz: Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie.

Polacy mogą na podstawie EKUZ korzystać z takiego samego koszyka świadczeń medycznych jak inni obywatele państwa Unii lub EFTA. Zakres świadczeń jest jednak inny.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie jest honorowana przez Chorwację i Turcję. Ubezpieczenie oferowane przez NFZ w tych krajach zupełnie nie działa. Podobnie na niektórych greckich wyspach EKUZ działa tylko w teorii, w kraju tym bowiem nie ma publicznej ochrony zdrowia. Tylko dodatkowa polisa może w takich sytuacjach zapewnić turystom odpowiednią ochronę.

Jednak jeśli chodzi o Chorwację, to na mocy dwustronnej umowy zawartej 1958 roku (tak!) osoby mające polskie ubezpieczenie zdrowotne są objęte bezpłatną opieką zdrowotną w zakresie przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (tylko w zakresie niezbędnie koniecznym i BEZ TRANSPORTU). Zatem teoretycznie ubezpieczenie medyczne nie jest konieczne, ale dobrze jest posiadać polisę obejmującą przynajmniej koszty transportu.

EKUZ może otrzymać każdy ubezpieczony, czyli osoby zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą pozarolniczą lub rolniczą, a także renciści, studenci oraz członkowie rodzin wymienionych grup. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w odpowiednim oddziale wojewódzkim NFZ odpowiedni wniosek. Tam też można ją odebrać.

Karta ważna jest najdłużej przez pięć lat. Przysługuje ona emerytom. Legitymację, która jest ważna mniej niż sześć miesięcy, otrzymają kobiety w okresie ciąży lub porodu, a także dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy mogą dostać kartę ważną przez dwa miesiące. 90-dniowe potwierdzenie ubezpieczenia przysługuje osobom, którym wójt lub burmistrz przyznał świadczenia z pomocy społecznej. Okres ważności EKUZ liczony jest od dnia złożenia dokumentów.

W sytuacji, kiedy turysta zapomniał o złożeniu wniosku o wydanie karty, a jego stan wymaga za granicą opieki medycznej, musi skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem faksu z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Wówczas fundusz wystawi certyfikat zastępczy, a turysta otrzyma go pocztą lub faksem.

Źródło - tour-info 26.06.2011r.

Ostania zmiana: 11-07-2011 o 20:18

[wróć]