Najlepszy Produkt Turystyczny 2009

Dodane przez () dnia 10-05-2010
Wieści z terenu >>


Co roku w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny 2009 zorganizowanym pod szyldem Polskiej Organizacji Turystycznej głosują także internauci.

Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie. Spośród kandydatów zgłoszonych do Certyfikatu POT 2009 blisko jedna trzecia internautów wybrała Międzyrzecki Rejon Umocniony - Podziemne Trasy Turystyczne.

Jest to rozbudowany, ponad trzydziestokilometrowy system tuneli podziemnych w województwie lubuskim. To jedyny taki obiekt fortyfikacyjny, który zachował się w dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Został wybudowany zgodnie z niemiecką ideą frontu fortecznego (Festungsfront); w ocenie specjalistów rozwiązaniami technicznymi przewyższający Linię Maginota.

Odwiedzający region lubuski mają możliwość zapoznania się z historią pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym oraz technicznymi możliwościami fortyfikacji stałych z okresu przed i w trakcie II wojny światowej. Wycieczki systemem podziemnych tuneli o zróżnicowanej długości i stopniu trudności trwają od pół godziny nawet do 8 godzin.

Drugim elementem produktu turystycznego jest pokazanie miejsc bytowania nietoperzy. Każdego roku w zaciemnionych korytarzach fortyfikacji gnieździ się armia ponad 30 tysięcy tych skrzydlatych ssaków, które wybrały sobie tutejsze sklepienia na miejsce największego w Europie Środkowej zimowiska. Fragment podziemi Grupy Warownej Scharnhorst dostępny jest przez cały rok - można tu obserwować hibernujące nietoperze.

Wiosną i jesienią wycieczki ukierunkowane są na historię, jesienią i zimą na przyrodę. Głównymi atrakcjami są dwie podziemne trasy turystyczne (jedna całoroczna - Grupa Warowna Scharnhorst, druga sezonowa - Pętla Nietoperska), poprowadzone na powierzchni, obiektach bojowych (Panzerwerkach) oraz w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, z jedynym zachowanym w 100 % Panzerwerkiem 717, wpisanym do rejestru zabytków.

Dodatkowymi atrakcjami, tego niezwykłego zakątka ziemi lubuskiej, są tory dla quadów i samochodów terenowych, przejażdżki pojazdami militarnymi, strzelnica, wystawa militariów i żywych nietoperzy.

Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie POT jest kampania reklamowa w serwisach Grupy Allegro o wartości 50 tys. zł.

Źródło - tour-info 2.03.2010.

Ostania zmiana: 10-05-2010 o 15:43

[wróć]