Trwają prace rewitalizacyjne w Łazienkach Królewskich

Dodane przez (jurek) dnia 13-08-2012
Wieści z terenu >>

Z początkiem sierpnia rozpoczęto prace w Łazienkach Królewskich, które obejmą rewitalizację otoczenia Pomnika Chopina.

Na ten czas brama przy Pomniku Chopina (od Al. Ujazdowskich) będzie zamknięta, a brama przy Herbaciarni (od Al. Ujazdowskich) będzie otwarta tylko w soboty i niedziele. Dodatkowo zostanie udostępnione wejście przy Źródełku (od ul. Agrykoli). Przewidywana data zakończenia prac - 31.10.2012 r.

W związku z pracami w sierpniu i we wrześniu br. Koncerty Chopinowskie odbywać się będą w Amfiteatrze.

Założeniem przedsięwzięcia jest przywrócenie otoczeniu Pomnika Chopina charakteru reprezentacyjnego letniego salonu muzycznego Warszawy. W strefie wejściowej, na osi pomnika, zaprojektowano szerokie schody z klinkieru, prowadzące na rozległy plac z nawierzchni mineralnej. Znajdujący się w centrum trawnik, powiększony zostanie do rozmiarów z okresu międzywojennego i będzie pełnił funkcję dodatkowej przestrzeni służącej do swobodnego słuchania muzyki i relaksu. Szeroki plac wejściowy z amfiteatralnym układem schodów umożliwi dostęp na koncerty jeszcze większej ilości widzów.

W ramach projektu przewidziano również wymianę nawierzchni alejek i placów z niewielką korektą ich przebiegu i spadków, co umożliwi swobodne poruszanie się po terenie, m.in. osobom niepełnosprawnym. Wartość prac podstawowych to 1 840 000 PLN netto (2 263 200 PLN brutto). Planowany termin zakończenia: 31.10.2012 r.

W połowie sierpnia 2012 r. ruszą również prace rewitalizacyjne w Ogrodzie Różanym (zwanym także Oranżeryjnym). Inspiracją do zmian jest bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowej, XVIII- wiecznej Starej Pomarańczarni. Projekt przewiduje przywrócenie Ogrodowi Oranżeryjnemu historycznego charakteru. Prace będą obejmować rewitalizację nawierzchni i nasadzeń, wykonanie drenażu wraz z pracami zabezpieczającymi i izolacyjnymi przy murze oporowym. Pracom konserwatorskim poddane zostaną kamienne rzeźby dekorujące ogród i cokoły oraz wymienione zostaną niektóre cokoły betonowe na nowe kamienne. Wartość prac podstawowych to 2 200 000 PLN netto (2 706 000 PLN brutto). Planowany termin zakończenia: 31.10.2012 r.

Źródło finansowania w/w inwestycji - dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa, Kancelaria Prezydenta RP.

Źródło: tour-info.pl, 12.08.2012r.

Ostania zmiana: 13-08-2012 o 10:39

[wróć]