W Małopolsce powstanie nowy szlak turystyczny

Dodane przez (jurek) dnia 25-01-2013
Wieści z terenu >>

Na terenie 23 małopolskich gmin powstanie szlak powstania styczniowego. Nowa trasa turystyczna będzie przebiegać przez gminy należące m.in. do powiatu olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego, krakowskiego. Na szlaku znajdzie się również Kraków i Tarnów.

"Powstanie styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego pokaże dziedzictwo kulturowe i narodowe Małopolski oraz turystycznie ożywi północną część województwa, która nie była dotąd wystarczająco reprezentowana w ofercie turystycznej - powiedział prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda.

Głównym realizatorem projektu budowy jest Małopolskie Centrum Edukacji MEC w partnerstwie z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski. Pieniądze na inwestycje będą pochodzić z budżetu województwa.

- Do końca 2013 r. powstanie strona internetowa szlaku, przewodnik książkowy oraz przewodnik online po trasie, natomiast miejsca, w których trwały walki lub w których znajdują się miejsca pamięci będą oznaczone wizualnie za pomocą specjalnych tablic informacyjnych. W kolejnych latach przewidujemy wzbogacenie trasy o atrakcje, które przyciągną turystów. Podejmiemy też współpracę m.in. ze szkołami i samorządami lokalnymi - wyjaśnił Mariusz Cupiał z MEC.

Małopolskie jest liderem pod względem ilości szlaków kulturowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało ich ok. 80.

Źródło: tour-info 23.01.2013r.

Ostania zmiana: 25-01-2013 o 17:54

[wróć]