Zamek Tenczyn wraca do dawnych właścicieli

Dodane przez (jurek) dnia 18-10-2013
Wieści z terenu >>

Gmina Krzeszowice rozpoczęła negocjacje ze spadkobiercami Adama Potockiego na temat dalszego sposobu użytkowania nieruchomości, które na mocy wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego będą im zwrócone. Jedną z nich są ruiny zamku Tenczyn w Rudnie.

Jak poinformował Czesław Bartl, Burmistrz Krzeszowic, 8 października 2013 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Potockich oraz Bnińskich. Osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie sposobu użytkowania parków miejskich (Park Bogackiego oraz Dzikie Planty), które mają pozostać we władaniu samorządu. Wniosek gminy o zabezpieczenie możliwości korzystania przez osoby wizytujące cześci parkową, miał spotkać się ze zrozumieniem ze strony przedstawicieli Potockich i Bnińskich. Zadeklarowali oni, że po przejęciu kompleksu parkowo-pałacowego, tzw. Park Potockich będzie dostępny dla mieszkańców. Dalsze negocjacie dotyczące tej kwestii mają być kontynuowane.

Nie udało się wypracować ostatecznego porozumienia w sprawie ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Nie wiadomo czy gmina będzie kontynuować prace zabezpieczające zabytek. Warto przypomnieć, że stan ruin zamku Tenczyn jest zły. Niektóre części zamku grożą zawaleniem i tylko niezwłoczne prace zabezpieczające mogą temu zapobiec. Gmina Krzeszowice pracuje obecnie nad kolejnym wnioskiem na dotację prac zabezpieczających Basztę Grunwaldzką – najbardziej zagrożonego elementu warowni.

Wydaje się, że jeśli strony nie osiągną porozumienia może to wpłynąć na możliwość pozyskania funduszy na zabezpieczenie Tenczyna, a w konsekwencji spowodować bezpowrotne straty w zabytkowej substancji. Pewne nadzieje wzbudza jednak deklaracja stron o współdziałaniu pozwalającym na kontynuowanie rozpoczętych prac i ratowanie zabytku. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Z deklaracją stron współgra apel Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn opublikowany na ich stronie internetowej: „Niezależnie od stanu własności obiekt ten wywołuje wiele pozytywnych emocji w związku ze swym pięknem i wspaniałą historią. Szanując prawa spadkobierców Adama Potockiego liczymy więc na takie rozstrzygnięcie rozmów które spowoduje że wygra Tenczyn – najwspanialszy zabytek ziemi krzeszowickiej”.

Źródło: http://www.malopolska24.pl 15.10.2013

Ostania zmiana: 18-10-2013 o 21:44

[wróć]