Plan Pracy Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych

w Bielsku-Białej na rok 2018


Uwaga! Kolejność i terminy szkoleń mogą ulec zmianie!

Zebrania Zarządu Koła Przewodników odbywają się w każdy pierwszy  poniedziałek miesiąca o godz. 16.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Bielsku-B. ul. Wzgórze 9.

Zarząd Koła prosi o uregulowanie składki klubowej (30 zł) do 30.03.2018r. Ponadto przypominamy, że każdy członek Koła powinien opłacić składki PTTK w terminie j.wyż.

_______________________________________________________________________________

 

Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych

  im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej

 

 Kontynuuje tradycje Koła Przewodników Beskidzkich powołanego do życia w roku 1955. Działa w ramach organizacyjnych Oddziału PTTK Bielsko-Biała. Obecnie Koło liczy ogółem 86 członków, w tym 11 honorowych. Prowadzi szkolenia w zakresie przewodnictwa beskidzkiego oraz pilotażu wycieczek. Kadrę szkoleniową stanowi 13 Instruktorów przewodnictwa.

W okresie swej działalności Koło Przewodników Beskidzkich było wielokrotnie wyróżniane za swą pracę, a przewodnicy będący jego członkami nagradzani byli najwyższymi odznaczeniami organizacyjnym i państwowymi.

Działamy zgodnie z przyrzeczeniem:

Świadomy zadań i roli przewodnika turystycznego PTTK przyrzekam: pełnić swoje obowiązki sumiennie i starannie, być rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i Polsce - dbać o godność, honor i postawę moralną przewodnika turystycznego PTTK, godnie reprezentując swoje Koło przewodnickie.