Zapraszamy na nasze pierwsze spotkanie w Nowym Roku. Będzie to spotkanie jeszcze w klimacie świąteczno-noworocznym połączone ze sprawozdaniem z działalności Koła za rok 2018.
Spotykamy się w dniu 13 stycznia 2019r. w restauracji "Pod Kuźnią" w Wilkowicach. Początek o godz. 15.00.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 30zł (wpłata możliwa na miejscu). Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa to 7 stycznia 2019r.


Zapraszamy!

_______________________________________________________________________________

 

Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych

  im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej

 

 Kontynuuje tradycje Koła Przewodników Beskidzkich powołanego do życia w roku 1955. Działa w ramach organizacyjnych Oddziału PTTK Bielsko-Biała. Obecnie Koło liczy ogółem 86 członków, w tym 11 honorowych. Prowadzi szkolenia w zakresie przewodnictwa beskidzkiego oraz pilotażu wycieczek. Kadrę szkoleniową stanowi 13 Instruktorów przewodnictwa.

W okresie swej działalności Koło Przewodników Beskidzkich było wielokrotnie wyróżniane za swą pracę, a przewodnicy będący jego członkami nagradzani byli najwyższymi odznaczeniami organizacyjnym i państwowymi.

Działamy zgodnie z przyrzeczeniem:

Świadomy zadań i roli przewodnika turystycznego PTTK przyrzekam: pełnić swoje obowiązki sumiennie i starannie, być rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i Polsce - dbać o godność, honor i postawę moralną przewodnika turystycznego PTTK, godnie reprezentując swoje Koło przewodnickie.