WYKAZ PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH NALEŻĄCYCH DO KOŁA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
im. STEFANA CZERNELECKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ 

 

LP. Imię i nazwisko Telefon Inne informacje
01. Bardel Lucyna

wykształcenie - wyższe
emeryt

(033)

499 26 32;
693 556 035

lucyna_bardel@tlen.pl

Przewodnik Beskidzki I kl i Terenowy, Pilot wycieczek, Instruktor Krajoznawstwa, Licencja na: Pieniński, Babiogórski, Gorczański i Ojcowski Park Narodowy. Upr. kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
02. Baraś Jan

(033)

812 31 34;
503 064 671

przewodnik beskidzki i terenowy, pilot wycieczek, instruktor narciarstwa, licencje: Babiogórski, Gorczański, Pieniński Park Narodowy faktury VAT
03. Bączek-Maciejowska Katarzyna


693 842 694

baczek@poczta.onet.eu

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek
04. Biegun Walentyna

(033) 821 42 71;
502 303 595

waltur@op.pl

Przewodnik Beskidzki i Terenowy, Pilot wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Licencja na: Pieniński, Babiogórski, Gorczański, Bieszczadzki i Ojcowski Park Narodowy.
05.

Grzegorz Biesok

Biesok Grzegorz


gbiesok@wp.pl

Przewodnik Beskidzki
 06. Biell-Hoffman Wiesława 694 965 045  Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
07.

Błasiak Renata

512 457 550

blasiaki@tlen.pl

Przewodnik Beskidzki
08. Borth Juliusz

(033) 814 66 55


Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Pieniński, Babiogórski i Gorczański Park Narodowy.
09. Brożek Andrzej

604 402 589

bpilot@vp.pl

Przewodnik Beskidzki i Terenowy GOP, Pilot wycieczek, Licencja na: Pieniński, Babiogórski i Ojcowski Park Narodowy. Jęz. angielski i rosyjski
10. Brylski Jan   Przewodnik Beskidzki i Terenowy Dolny Śląsk, Pilot wycieczek, Instruktor Turystyki Narciarskiej
11. Brzeźny Jan (033) 861 09 43
505 020 051
Przewodnik Beskidzki I klasy, Pilot wycieczek, Przewodnik terenowy: GOP, małopolskie, nowosądeckie, krośnieńskie.
 12.

Carbol Sabina

606 832 282 Przewodnik Beskidzki,, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
13.

Marek Czader

Czader Marek

696 413 486

thurin.cz@wp.pl

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek. Przodownik Turystyki Górskiej. Instruktor Ochrony Przyrody.
14.

Krystyna Dunat

 Dunat Krystyna

694 619 376
 Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
 15.

Dobrogoszcz Grażyna

604 229 714 Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
16. Gorbaczuk Edward

600-976-634

edwardg69@interia.pl

Przewodnik Beskidzki kl. III, Pilot wycieczek krajowych, Przodownik GOT
 17.

Tomasz Gotkowski

Gotkowski Tomasz 

506 043 657

tomgot@onet.eu

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski, Gorczański Park Narodowy
18.

Magdalena Garus

Garus Magdalena

504-716-899

magdalena.garus@poczta.onet.pl

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek.
19. Gąsiorek Kazimierz (033) 816 55 19;
507 138 541
Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Przewodnik terenowy, Licencja na: Świętokrzyski, Babiogórski i Ojcowski Park Narodowy
20. Górywoda Zdzisław (033) 818 08 59 Przewodnik Beskidzki I klasy, Przewodnik terenowy na woj. Dolnośląskie, Kieleckie, Lubelskie, Śląskie, Małopolskie, Pilot wycieczek, Licencje na: Świętokrzyski, Ojcowski, Pieniński, Babiogórski i Bieszczadzki Park Narodowy i Góry Stołowe
21. Grabska Weronika (033) 814 14 56 Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek
22.

Ula Grzędziel

Grzędziel Urszula

511 641 404 Przewodnik Beskidzki, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
 23. Homa Benedykt

(33) 821 70 39
602 270 674

hydroinstal@pro.onet.pl

Przewodnik Beskidzki. Licencja na Babiogórski Park Narodowy.
24. Jakubiec
Agnieszka

691 435 701
600 460 093

agnieszka.jakubiec@o2.pl

Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek, Instruktor Narciarstwa. Licencja na: Babiogórski, Pieniński i Gorczański Park Narodowy.   Język angielski i rosyjski.

25.

 Jurek Jurczak

Jurczak Jerzy

605 943 089

jurek_jurczak@o2.pl

Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek. Licencja na: Babiogórski, Ojcowski, Pieniński i Gorczański Park Narodowy
26. Kancler Małgorzata

608 614 995

m.kancler@interia.pl

Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek. Język angielski.
27.

Koń Zdzisław

509 614 940
zidi67@interia.pl
Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Przodownik GOT. Kotlina Kłodzka, Świętokrzyskie, Lubelskie.
 28. Kopeć Renata

698 229 197

renta11-12@o2.pl

Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek, Licencja na: Pieniński, Ojcowski i Babiogórski Park Narodowy. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Kierownik wycieczek szkolnych. Ratownik Gr. PCK.
29. Królak Grzegorz

grzegorzkrolak69@vp.pl

502 069 720

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek ukierunkowany na góry Słowacji.
30. Krywult - Malejko Urszula 605 661 631 Przewodnik Beskidzki i Terenowy. Pilot wycieczek, Licencja na: Pieniński, Gorczański, Ojcowski i Babiogórski Park Narodowy.
 31.

Teresa Konieczny

Konieczny Teresa

504 638 278 Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
 32. Kozik Henryk

601 421 646

henkoz@igmail.com

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek
33.

Kwaśniewski Łukasz

691 800 085

lukkwas@poczta.onet.pl

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek
 34.

Lipińska Małgorzata

Lipińska Małgorzata

697 799 846 Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
 35.

Mirka Łukowicz-Pędzierska

Łukowicz-Pędzierska Mirosława

602 130 771

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy, język angielski
 36.

Jan Nogaś

Nogaś Jan

502 346 442

alpolexjano@wp.pl

Przewodnik beskidzki I klasy, Przewodnik tatrzański, Przewodnik terenowy, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski, Tatrzański i Pieniński Park Narodowy. Instruktor Przewodnictwa. Instruktor Opieki nad Zabytkami.
37. Nowak Teresa

      603 817 531       609 335 453

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek. Licencja na Babiogórski i Gorczański Park Narodowy. Język angielski.
 38.

Mirek Ostrowski

Ostrowski Mirosław

603 592 213 Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy. Przodownik Turystyki Górskiej
 39. Parchańska Barbara 600 266 305 Przewodnik Beskidzki, Język włoski i angielski
 40.

 Piotr Piętka

Piętka Piotr

 

502 440 438

baciarpp@wp.pl

Przewodnik Beskidzki, Przewodnik Tatrzański, Pilot wycieczek, Licencja na Babiogórski, Pieniński i Tatrzański Park Narodowy. Przodownik Turystyki Górskiej.
 41. Polok Włodzimierz

601 594 566

polok.watra@vp.pl

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski,Ojcowski, Gorczański i Pieniński Park Narodowy. Instruktor Przewodnictwa. Przodownik Turystyki Górskiej.
42.

Bogusław Pysz

Pysz Bogusław

504 245 645

boguslaw.p@onet.pl

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski i Ojcowski, Park Narodowy.
 43.

Sylwia Rusin - Przewodnik Beskidzki

Rusin Sylwia

516 527 820

pro.sylwia@o2.pl

 :) 

www.przewodnikbeskidy.pl

Instruktor Nordic Walking

 44. Skrudlik Elżbieta

692 690 285

ela.elf@wp.pl

Przewodnik Beskidzki II klasy, Pilot wycieczek, Przewodnik terenowy, Licencja na: Babiogórski, Ojcowski, Gorczański i Pieniński Park Narodowy.
 45. Śliwiński Tadeusz 609 631 726 Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy.
 46. Straub Zofia 697 550 511 Przewodnik Beskidzki I klasy, Pilot wycieczek, Przewodnik Terenowy, jurajski, Licencja na: Babiogórski, Ojcowski, Gorczański i Pieniński Park Narodowy
 47.

Katarzyna Sylwestrzak

Sylwestrzak Katarzyna

503 605 464 Przewodnik Beskidzki, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy
 48.

Katarzyna Walasik

Walasik Katarzyna

604 863 268 Pilot wycieczek. Przewodnik Beskidzki, Licencja na: Babiogórski Park Narodowy. Język rosyjski, angielski, chorwacki.
 49. Wnętrzak Grzegorz

698 729 070

gwbeskidy@wp.pl

Przewodnik Beskidzki, Pilot wycieczek. Przodownik Turystyki Górskiej. Język angielski i słowacki.
 50. Wolny Stanisław 604 184 393 Pilot wycieczek, Przewodnik terenowy, Przewodnik Beskidzki. Licencja na Babiogórski Park Narodowy
 51. Gucwa Krzysztof 697 926 282 Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek, Licencja na Babiogórski Park Narodowy
 52. Wróblewska Mariola

(033) 498 09 38
501 512 066

mariolawroblewska@op.pl

Przewodnik Beskidzki. Pilot wycieczek, Jęz. angielski.
 53. Zelek Miłosz  zelki@interia.pl Przewodnik Beskidzki, Licencja na: Gorczański i Pieniński Park Narodowy. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży i obozów wędrownych.